KALİTE POLİTİKASI

• Tasarım mobilya sektöründe lider olmak,
• Üstün, yeni ve farklı ürünler üretmek,
• B&T Design isminin kaliteli hizmet anlayışı, farklı ve yenilikçi kavramları ile özdeşleşmesini sağlamak,
• Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında ve istenen tasarım gerekliliklerinde üretim yapmak/sevk etmek, kaliteli ürün ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
• Sıfır hata ile üretim gerçekleştirmek,
• Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
• Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
• Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
• Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedefleri’nin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,

kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda B&T Design olarak Kalite Hedefleri (KYS-PH02)’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

TALİP AYSAN
Genel Müdür